top of page

OPENINGSTIJDEN Tien

De deur staat doordeweeks open voor de leerlingen op maandag t/m donderdag van 14:00 tot 18:00.

praktisCh

tien

Alles over praktische zaken als openingstijden (regulier en tijdens toetsperioden), tarieven en bijles.

DSC_0194.jpg

Bij Tien voor je huiswerk combineren we structuur en flexibiliteit. In principe spreken we met elke t'iener vaste dagen en tijden af wanneer huiswerkbegeleiding wordt gevolgd (afhankelijk van het rooster en buitenschoolse activiteiten). Echter, er zijn regelmatig wijzigingen in het rooster, zoals het uitvallen van een lesuur of bij 40-minuten roosters. Dan worden er flexibele afspraken gemaakt, zodat uw kind altijd bij ons terecht kan. Tijdens toetsweken worden de openingstijden tevens aangepast.  

 

Daarnaast komt de combinatie van structuur en flexibiliteit terug in de dagelijkse gang van zaken. Zo zijn er geen vaste pauzes, omdat ieder kind uniek is en daardoor een eigen leermethode en concentratieboog heeft. Daarnaast mag uw kind 4 uur blijven, maar als uw kind eerder klaar is, dan mag hij/zij ook lekker naar huis. Uiteraard wanneer het gemaakte werk is gecheckt en het leerwerk is overhoord.

STRUCTUUR & FLEXIBILITEIT

DSC_0035.jpg

tarieven 

tien

De maandtarieven zijn afhankelijk van het moment van instroming. Bijvoorbeeld: stroomt uw kind in tussen 1 december 2022 en 28 februari 2023, dan betaalt u het resterende schooljaar maandelijks het "per 1 december 2022" tarief. 

Let op: indien uw kind later in het schooljaar instroomt, zullen de kosten per maand dus hoger liggen. Vroeg in het schooljaar starten met huiswerkbegeleiding bij tien heeft dus niet alleen vele voordelen voor uw kind, maar ook voor de kosten. 

Maandtarieven doordeweekse huiswerkbegeleiding

Schooljaar 2022-2023

* Er wordt bij inschrijving éénmalig € 75 inschrijfkosten in rekening gebracht.

** 1 dag per week alleen mogelijk in overleg bij start schooljaar.

*** Tarieven zijn inclusief intakegesprek, tussentijdse evaluatie, oudergesprekken en gesprekken met contactpersonen op scholen.

Uiteraard biedt Tien voor je huiswerk ook vakgerichte bijles aan voor alle vakken en op alle niveaus. Dit is mogelijk zowel individueel als in een groepje van vier à vijf leerlingen.

Het is niet nodig ingeschreven te staan bij Tien voor je huiswerk om gebruik te maken van vakgerichte bijles. Vraag bij tien naar de mogelijkheden.

BIJLES

DSC_0060.jpg

tien voor je huiswerK.

bottom of page