top of page

PRIVACY VERKLARING Tien

De deur staat doordeweeks open voor de t'ieners op maandag t/m donderdag van 14:00 tot 18:00.

WIJ BELOVEN DAT

Jij centraal staat bij alles wat we doen. Ons doel is om jouw vertrouwen te behouden door jouw persoonlijke informatie met respect te behandelen en jou de controle te laten behouden.

Het is belangrijk dat je weet welke persoonlijke gegevens tien voor je huiswerk (hier bekend als 'wij' of t’ien voor je huiswerk’, gevestigd aan de Nieuwe Vaart 5, 1401 GL te Bussum, KvK: 81099681) over jou verzamelt en hoe wij deze opslaan en gebruiken.

 

We hebben ons best gedaan om onze uitleg kort en begrijpelijk te maken. Maar als je meer informatie wilt of vragen hebt, kun je contact opnemen met ons.

 

Als we ooit belangrijke wijzigingen aanbrengen in ons privacybeleid, laten we het je weten. Indien nodig vragen wij ook jouw toestemming.

ONZE PRIVAcyVERKLARiNG

is ontworpen met jou in het achterhoofd. Hoe de verklaring op jou van toepassing is, hangt af van de manier waarop je met ons omgaat. Bijvoorbeeld, als je:

 1. je (kind met een leeftijd tussen de 12 en 20 jaar) inschrijft bij t’ien voor je huiswerk voor huiswerkbegeleiding of bijles, gebruiken wij de informatie die je ons verstrekt om aan onze verplichtingen jegens jou(w kind) te voldoen bij het leveren van de dienst; en

 2. wanneer je onze site bezoekt, gebruiken we cookies om onze website te verbeteren en bieden we je hopelijk een goede ervaring.

Je keuzes en rechten onder elk scenario worden hieronder nader toegelicht.

Welke informatie hebben we en waar halen we die vandaan

We verzamelen en bewaren verschillende soorten informatie over jou(w kind);

 • Wanneer je je (kind) inschrijft bij t’ien voor je huiswerk voor huiswerkbegeleiding of wanneer je een bijles afneemt, verzamelen wij jouw (en je kinds) persoonsgegevens die contact en facturering mogelijk maken.

 • Wanneer we persoonlijke informatie van kinderen verzamelen, vragen we altijd toestemming aan de ouders en zullen we dergelijke informatie altijd uitsluitend verzamelen voor het bijhouden van de voortgang van jouw kind op school. Denk hierbij aan inlogcodes voor de online softwaresystemen van zijn/haar school.

 • Wanneer je onze website gebruikt, verzamelen we informatie zoals de browser en het apparaat dat je gebruikt, je IP-adres, je locatie, de site waar je vandaan komt en wat je wel en niet hebt gedaan op onze site. 

 • Wanneer je gebruikmaakt van een social media-functie binnen onze website, en je post op social media (zoals Facebook), zal de social media-site ons enige informatie over jou verstrekken.

Hoe we jouw informatie gebruiken en waarom

Wij gebruiken jouw informatie om verschillende redenen:

 

1. Voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou

Wij gebruiken jouw gegevens wanneer je een contract met ons aangaat (bijvoorbeeld om huiswerkbegeleiding of bijles te nemen), zodat wij:

 • kunnen inloggen op schoolsystemen om jou(w kinds) voortgang (cijfers en absentie) op school te volgen;

 • contact met jou en je kind op kunnen nemen, en

 • jouw betaling kunnen aanvaarden.

2. Voor onze gerechtvaardigde zakelijke belangen

 • Marktonderzoek en -analyse uitvoeren om onze dienst te verbeteren en aan te passen.

 • Analyse van onze websitebezoeken om deze te verbeteren. Deze gegevens zijn niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens.

 • Voor onze marketingdoeleinden, tenzij jouw toestemming is vereist voor een dergelijke marketing (zie paragraaf 3 hieronder).

 

3. Waar je jouw toestemming voor hebt gegeven

 • Om je persoonsgegevens te gebruiken voor directe communicatie (per e-mail en telefonisch) en facturering.

 • Om in te loggen bij de online systemen van scholen, zodat we de agenda, cijfers en absentie van je kind kunnen volgen.

Met wie we jouw gegevens delen en waarom

Wij kunnen jouw gegevens delen met derden die betrokken zijn bij de geleverde dienst van t’ien voor je huiswerk.

 • Onze medewerkers voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is, zoals de vestigingsmanager of de financieel verantwoordelijke.

 • Onze externe dienstverleners (ook wel gegevensverwerkers genoemd), die de IT-infrastructuur leveren waarop onze diensten en systemen zijn gebouwd.

 • Onze factureringspartners Siel en ABN AMRO, die het automatische incasseren van facturen mogelijk maakt. Jouw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en deze aanbieders zijn tevens verplicht jouw gegevens vertrouwelijk te behandelen.

 • Google Analytics, die de gegevens bewaart over websitegebruik van www.tienvoorjehuiswerk.nl. Indien je dit wilt voorkomen, dien je een Google Analytics opt-out te installeren.

 • Overheidsinstellingen of andere bevoegde instanties waar dit wettelijk is toegestaan of vereist.

 • Elke opvolger van ons gehele bedrijf of een deel ervan.

Hoe we jouw gegevens opslaan en beveiligen

We vinden het belangrijk dat je gegevens veilig zijn en slaan deze op op beveiligde externe en lokale servers.

 

 • Jouw gegevens verstrek je op een hardcopy inschrijfformulier. Deze worden bewaard op een veilige plaats buiten de vestiging.

 • Bij onze externe dienstverleners (ook wel gegevensverwerkers genoemd), die de IT-infrastructuur leveren waarop onze diensten en systemen zijn. Bijvoorbeeld;

  • Communicatie per mail over uw kind gaat via Gmail van Google en wordt dus opgeslagen op de servers van Google.

  • De website wordt gehost door Wix.com, die enkele gegevens kan verzamelen. Zie meer op https://www.wix.com/about/privacy.

 • E-mails of andere berichten kunnen wij op onze beveiligde lokale servers bewaren voor documentatie.

 • Alle gegevens die t’ien voor je huiswerk verzamelt, worden bewaard zolang de zakelijke relatie duurt, d.w.z. tot beëindiging van de overeenkomst. Daarna worden jouw gegevens binnen drie maanden verwijderd.

Jouw keuzes en rechten

We vragen om gegevens die essentieel zijn voor het leveren van onze dienst. Je hebt recht op toegang tot en wijziging van de informatie die wij over jou hebben.

 

Jouw keuzes

Als je ons toestemming hebt gegeven, kun je deze als volgt intrekken.

 • Door je uit te schrijven en niet langer gebruik te maken van de diensten van t’ien voor je huiswerk.

 • Google Analytics bewaart gegevens over website gebruik van www.tienvoorjehuiswerk.nl. Indien je dit wilt voorkomen, dien je een Google Analytics opt-out te installeren.

Jouw rechten

Je hebt ook rechten over hoe je persoonlijke informatie wordt gebruikt, inclusief:

 • Het recht om te allen tijde jouw gegevens persoonlijk in te zien bij t’ien voor je huiswerk.

 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens door ons.

 • Het recht om te vragen dat je gegevens worden gewist.

 • Het recht om door jou verstrekte informatie aan te passen, te wijzigen of bij te werken.

Je informatie onderhouden

We hebben veiligheidsmaatregelen ingesteld om je gegevens te beschermen. De veiligheidsmaatregelen die we gebruiken, hangen af van het type informatie dat we verzamelen.

Wij bewaren je gegevens niet langer dan nodig om de door jou gevraagde diensten te kunnen verlenen, voor de doeleinden die in dit beleid worden beschreven en voor de wettelijke doeleinden waarvoor wij verplicht zijn de informatie te bewaren. Wij zullen je gegevens veilig verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn voor deze doeleinden.

Contact opnemen

Als je vragen hebt over het bovenstaande, of onze benadering van privacy, zijn wij er om te helpen. Je kunt dit via tienvoorjehuiswerk@gmail.com kenbaar maken om een afspraak te maken, zodat we daarna persoonlijk bij t’ien voor je huiswerk aan de Nieuwe Vaart 5 te Bussum kunnen helpen.

Je kunt uiteraard contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. We raden je echter aan om altijd eerst met ons contact op te nemen, zodat we kunnen proberen je te helpen. 

Contact privacy
bottom of page